Jag är mamma till två

Jag är mamma till två.
Två barn har vuxit i mig, nära mitt hjärta.
Två söner.
Jag har gett liv till två barn.
Jag kommer alltid att att vara mamma till två.

Ett av mina barn fattas mig.

Men jag kommer alltid att vara mamma.

Till två.

”När du är trött, när du vill fly
och oron viskar att din dag skall aldrig gry.
Jag är hos dig, känn handen kring din hand.
Var stilla, var ej rädd.
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig.”