Poesi

Publicerat i 365+1 - 2012

Poesi

Eget tema 27 – Poesi
Bild 354 av 366

”Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken
Endast tomten är vaken”

av Viktor Rydberg
(1828-1895)